🐠 Transformacje

Inne programy tworzące pakiety wymagają instalacji i konfiguracji wtyczek, aby dokonywać transformacji zasobów, ale Parcel od razu wspiera wiele popularnych transformacji i transpilerów. Możesz transformować JavaScript używając Babel, CSS używając PostCSS i HTML używając PostHTML. Parcel automatycznie uruchamia te transformacje, kiedy znajdzie pliki konfiguracyjne (np. .babelrc, .postcssrc) w module.

To zachowanie działa nawet w node_modules: jeśli plik konfiguracyjny jest opublikowany jako część paczki, transformacje są automatycznie dokonywane na tym i tylko tym module. To zapewnia krótki czas tworzenia pakietów, ponieważ tylko pakiety rzeczywiście potrzebujące transformacji są procesowane. To oznacza także, że nie musisz manualnie konfigurować transformacji tak, aby włączały lub wyłączały poszczególne pliki, ani nie musisz wiedzieć jak kod pochodzący od osób trzecich ma być budowany, aby użyć go w swojej aplikacji.

Babel

Babel jest popularnym transpilerem dla JavaScript z ogromnym ekosystemem wtyczek. Używanie Babel z Parcel działa tak samo jak używanie go bezpośrednio lub z innymi programami tworzącymi pakiety.

Zainstaluj presety i wtyczki w aplikacji wykonując:

yarn add @babel/preset-env

Następnie utwórz plik .babelrc:

{
 "presets": ["@babel/preset-env"]
}

PostCSS

PostCSS to narzędzie do transformacji CSS z użyciem wtyczek, np. autoprefixer, Preset Env czy CSS Modules. Możesz skonfigurować PostCSS z Parcel tworząc plik konfiguracyjny o jednej z nazw: .postcssrc (JSON), .postcssrc.js lub postcss.config.js.

Zainstaluj wtyczki w aplikacji wykonując:

yarn add postcss-modules autoprefixer

Następnie utwórz plik .postcssrc:

{
 "modules": true,
 "plugins": {
  "autoprefixer": {
   "grid": true
  }
 }
}

Wtyczki są wymienione w obiekcie plugins jako klucze, a ich opcje są definiowane z użyciem wartości. Jeśli nie istnieje potrzeba określania opcji dla wtyczki, ustaw jej wartość na true.

Docelowe przeglądarki dla Autoprefixer, cssnext i innych narzędzi mogą być zdefiniowne w pliku .browserslistrc:

> 1%
last 2 versions

Moduły CSS są włączane w nieco inny sposób za pomocą klucza modules na najwyższym poziomie. Jest tak dlatego, ponieważ Parcel potrzebuje specjalnego wsparcia dla modułów CSS, ponieważ są one eksportowane do obiektu, który umieszczany jest w paczce JavaScript. Pamiętaj, że musisz wciąż zainstalować postcss-modules w swoim projekcie.

PostHTML

PostHTML to narzędzie do transformowania HTML za pomocą wtyczek. Możesz skonfigurować PostHTML z Parcel tworząc plik konfiguracyjny o jednej z nazw: .posthtmlrc (JSON), .posthtmlrc.js lub posthtml.config.js.

Zainstaluj wtyczki w aplikacji wykonując:

yarn add posthtml-img-autosize

Następnie utwórz plik .posthtmlrc:

{
 "plugins": {
  "posthtml-img-autosize": {
   "root": "./images"
  }
 }
}

Wtyczki są wymienione w obiekcie plugins jako klucze, a ich opcje są definiowane poprzez wartości. Jeśli nie istnieje potrzeba określania opcji dla wtyczki, ustaw jej wartość na true.

TypeScript

TypeScript to typowany nadzbiór JavaScript, który kompiluje się do JavaScript, który wspiera także funkcje ES2015+. Transformacja TypeScript działa od razu bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

<!-- index.html -->
<html>
 <body>
  <script src="./index.ts"></script>
 </body>
</html>
// index.ts
import message from './message'
console.log(message)
// message.ts
export default 'Hello, world'

ReasonML/BuckleScript

ReasonML kompiluje OCaml do JavaScript przy pomocy BuckleScript. Możesz używać ReasonML instalując zależności i tworząc bsconfig.json:

$ yarn add bs-platform --dev
// bsconfig.json
// z https://github.com/BuckleScript/bucklescript/blob/master/jscomp/bsb/templates/basic-reason/bsconfig.json

{
 "name": "whatever",
 "sources": {
  "dir": "src",
  "subdirs": true
 },
 "package-specs": {
  "module": "commonjs",
  "in-source": true
 },
 "suffix": ".bs.js",
 "bs-dependencies": [],
 "warnings": {
  "error": "+101"
 },
 "namespace": true,
 "refmt": 3
}
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <script src="./src/index.re"></script>
 </body>
</html>
/* src/index.re */
print_endline("Hello World");

ReasonReact

ReasonReact to wiązanie React dla ReasonML. Jego też możesz używać z Parcel:

$ yarn add react react-dom reason-react
// bsconfig.json

{
 "name": "whatever",
+ "reason": {
+  "react-jsx": 2
+ },
 "sources": {
  "dir": "src",
  "subdirs": true
 },
 "package-specs": {
  "module": "commonjs",
  "in-source": true
 },
 "suffix": ".bs.js",
 "bs-dependencies": [
+  "reason-react"
 ],
 "warnings": {
  "error": "+101"
 },
 "namespace": true,
 "refmt": 3
}
<!-- index.html -->
<html>
<body>
+ <div id="app"></div>
 <script src="./src/index.re"></script>
</body>
</html>
/* src/Greeting.re */

let component = ReasonReact.statelessComponent("Greeting");

let make = (~name, _children) => {
 ...component,
 render: _self => <div> (ReasonReact.string("Hello! " ++ name)) </div>,
};
/* src/index.re */

ReactDOMRe.renderToElementWithId(<Greeting name="Parcel" />, "app");

Help us improve the docs

If something is missing or not entirely clear, please file an issue on the website repository or edit this page.