🔥 Hot Module Replacement

Hot Module Replacement (HMR) usprawnia proces tworzenia oprogramowania dzięki automatycznej aktualizacji modułów w przeglądarce "na gorąco", bez konieczności odświeżania strony. Oznacza to, że stan aplikacji może zostać zachowany podczas dokonywania drobnych zmian. Implementacja HMR w Parcel od razu wspiera zasoby zarówno JavaScript jak i CSS. HMR jest automatycznie wyłączany w czasie pakowania w trybie produkcyjnym.

Po zapisaniu pliku, Parcel przebudowuje zmmiany i wysyła aktualizację do wszystkich włączonych klientów zawierającą nowy kod. Nowy kod zastępuje starą jego wersję i jest ponownie ewaluowany wraz z jego modułami macierzystymi. Możliwe jest wpięcie się do tego procesu używając API module.hot, które powiadamia kod za każdym razem kiedy zostanie on usunięty, lub kiedy nadejdzie nowa jego wersja. Projekty takie jak react-hot-loader mogą pomóc w tym procesie i działają od razu z Parcel.

Są dwie metody o których powinno się wiedzieć: module.hot.accept i module.hot.dispose. module.hot.accept wywołuje się z funkcją zwrotną która wywoływana jest w momencie, kiedy moduł lub którakolwiek z jego zależności zostanie aktualizowana. module.hot.dispose akceptuje funkcję zwrotną, która wywoływana jest tuż przed tym, jak moduł zostanie zastąpiony.

if (module.hot) {
  module.hot.dispose(function() {
    // moduł zaraz zostanie zastąpiony
  })

  module.hot.accept(function() {
    // moduł lub którakolwiek z jego zależności został właśnie zaktualizowany
  })
}

Help us improve the docs

If something is missing or not entirely clear, please file an issue on the website repository or edit this page.