✨ Produkcja

Kiedy przyjdzie czas na zbudowanie paczek aplikacji w wersji produkcyjnej, możesz użyć trybu produkcyjnego w Parcel.

parcel build entry.js

Tryb produkcyjny wyłącza tryb watch i hot module replacement, a więc kod zostanie zbudowany tylko raz. Tryb ten włącza również minifier dla wszystkich paczek wyjściowych, aby zredukować rozmiary plików. Minifiery używane przez Parcel to terser dla JavaScript, cssnano dla CSS, oraz htmlnano dla HTML.

Włączenie trybu produkcyjnego ustawia także zmienną systemową NODE_ENV=production. Duże biblioteki, takie jak React, mają specjalne funkcje przeznaczone wyłącznie do debuggingu i są wyłączane poprzez ustawienie tej zmiennej systemowej, co powoduje redukcję rozmiaru plików wyjściowych i szybszy proces budowania.

Opcje

Ustawienie folderu wyjściowego

Domyślny: "dist"

parcel build entry.js --out-dir build/output
lub
parcel build entry.js -d build/output
root
- build
- - output
- - - entry.js

Ustawienie publicznego URL, na którym aplikacja będzie serwowana

Domyślny: --out-dir option

parcel build entry.js --public-url ./

spowoduje:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="1a2b3c4d.css">
lub
<script src="e5f6g7h8.js"></script>

Wyłączanie minifikacji

Domyślnie: minifikacja włączona

parcel build entry.js --no-minify

Wyłączanie pamięci podręcznej zapisywanej na dysku

Domyślnie: pamięć podręczna włączona

parcel build entry.js --no-cache

Help us improve the docs

If something is missing or not entirely clear, please file an issue on the website repository or edit this page.