✨ Produkcja

Kiedy przyjdzie czas na zbudowanie paczek aplikacji w wersji produkcyjnej, możesz użyć trybu produkcyjnego w Parcel.

parcel build entry.js

Tryb produkcyjny wyłącza tryb watch i hot module replacement, a więc kod zostanie zbudowany tylko raz. Tryb ten włącza również minifier dla wszystkich paczek wyjściowych, aby zredukować rozmiary plików. Minifiery używane przez Parcel to uglify-es dla JavaScript, cssnano dla CSS, and htmlnano dla HTML.

Włączenie trybu produkcyjnego ustawia także zmienną systemową NODE_ENV=production. Duże biblioteki takie jak React mają specjalne funkcje przeznaczone wyłącznie do debuggingu i są wyłączane poprzez ustawienie tej zmiennej systemowej, co powoduje redukcję rozmiaru plików wyjściowych i szybszy proces budowania.

Opcje

Ustawienie folderu wyjściowego

Domyślny: "dist"

parcel build entry.js --out-dir build/output
lub
parcel build entry.js -d build/output
root
- build
- - output
- - - entry.js

Ustawienie publicznego URL, na którym aplikacja będzie serwowana

Domyślny: --out-dir option

parcel build entry.js --public-url ./

spowoduje:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="1a2b3c4d.css">
lub
<script src="e5f6g7h8.js"></script>

Wyłączanie minifikacji

Domyślnie: minifikacja włączona

parcel build entry.js --no-minify

Wyłączanie pamięci podręcznej zapisywanej na dysku

Domyślnie: pamięć podręczna włączona

parcel build entry.js --no-cache